Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Attente.
Verwachting.
163
Vous m'avez forcé de faire une
heure le pied de grue. i
Après avoir attendu si longtemps,
au moment que nous touchons au
port, échouer!
Gij hebt mij verplicht een uur
lang te laten schilderen.
Na zoo lang te hebben gewacht,
en op het oogenblik dat wij de ha-
ven naderen, te moeten veronge-
lukken.
CXXIV.
Présentation, admission,
introduction.
Vous présentez-vous pour cette
place ?
Il se met sur les rangs pour ob-
tenir l'emploi de secrétaire.
Je reçois une lettre d'audience.
L'imbécile !. . , un autre se serait
faufilé.
Cette jeune personne vient d'en-
trer dans le monde.
H se présente bien.
Je vous ferai avoir audience.
Voorstelling, toelating,
inleiding.
Dingt gij naar dezen post?
Ilij dingt mede naar de betrek-
king van secretaris.
Ik ben tot een audiëntie geroepen.
Die domkop!... een ander had
er zich wel ingedrongen.
Deze jonge dame heeft juist haar
intrede in de wereld gedaan.
Hij doet zich goed voor.
Ik zal u wel een audiëntie ver-
schaffen.
cxxv.
Renvoi, congé, expulsion.
Je lui donnerai congé.
C'est un congé dans les règles .. .
on n'en saurait douter.
S'il apprend de quoi il retourne,
nous serons tous chassés. — La belle
perte, vraiment !
Chassez ces mauvaises pensées .. .
votre fils reconnaîtra ses torts.
Ces commis ont été cassés aux
ga^es. — Avaient-ils commis des
infidélités ?
Il était insolent, je l'ai rais à la
Terugzending, ontslag, verjaging.
Ik zal hem opzeggen.
Dat is een ontslag in den vorm .. .
daar valt niet aan te twijfelen.
Wanneer hij verneemt wat er
gaande is, worden wij allen wegge-
jaagd. — Een groot verlies, inder-
daad !
Zet die grillen uit het hoofd . ..
uw zoon zal zijn ongelijk wel inzien.
Deze klerken zijn van hun post
ontzet. — Hadden zij misbruik van
vertrouwen gemaakt?
Om zijn onbeschoftheid heb ik
Ï Cette expression vient de l'habitude qu'ont les grues, quand elles s'arrêtent
quelque part, de se tenir tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre.