Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Présence, apparition.
Tegenwoordiglieid, verschijning. 161
Eien de tel qu'un chez-soi.
Tu me chasses de chez toi!
L'épidémie s'est déclarée dans ce
village.
Je ne suis venu chez vous que
pour faire acte de présence.
Le froid en 1812 se déclara d'une
manière terrible.
Elle est toujours présente à ma
pensée.
Déjà partir !. .. mais ce n'est
qu'une apparition. — Que voulez-
vous ? . .. le devoir.
Eigen haard is goud waard.
Jaagt gij mij uit uw huis!
De epidemie brak in dit dorp uit.
Ik ben alleen bij u gekomen, om
van mijn tegenwoordigheid te doen
blijken.
In 1812 deed de koude zich op
geduchte wijze kennen.
Ik heb haar altijd voor den geest.
Eeeds vertrekken !... en ge zijt
ternauwernood hier. — Wat zal ik
u zeggen ? . .. plicht gebiedt mij zulks.
CXXIII.
Attente.
En attendant le souper faisons
un peu de musique. — Très-vo-
lontiers.
J'attends d'un moment à l'autre
la nouvelle de sa mort. — La fièvre
l'a donc repris ?
Je n'attends mon bonheur que de
vous.
Vous ne perdrez rien pour atten-
dre ... la rente hausse.
J'attends la journée de demain
avec la plus vive impatience.
Arrivez donc, on vous attend.
Il m'a fallu attendre des mois
entiers.
11 attend pour l'épouser d'avoir
fait fortune.
Attends donc que je passe.
Comme ils se battent !. . . Un
coup n'attend pas l'autre.
ila vengeance ne se fera pas at-
tendre.
L'occasion ne s'est pas fait at-
tendre.
C'est là où je vous attends.
Vous comptez sur cet héritage ?
— Sans doute. — Attendez-vous-y.
Verwachting.
Laten we, terwijl het avondeten
wordt gereed gemaakt, wat muziek
maken. — Heel gaarne.
Elk oogenblik verwachten we de
tijding van zijn dood. — Is de koorts
dan bij hem teruggekeerd?
Op u alleen is mijn hoop en geluk
gevestigd.
Dat wachten zal u geen nadeel
berokkenen ... de fondsen rijzen.
Met het grootste ongeduld reikhals
ik naar den dag van morgen.
Kom dan toch, men wacht op u.
Ik heb maanden lang moeten
wachten.
Hij wil eerst fortuin maken, al-
vorens haar te trouwen.
Laat mij toch eerst voorbij.
Wat zijn zij aan 't vechten ! . ..
Het gaat slag op slag.
Mijn wraak zal weldra blijken.
De gelegenheid deed zich spoedig
voor.
Daar wil ik u juist hebben.
Rekent gij op deze erfenis ? —
Ongetwijfeld. .— Dan kunt ge lang
wachten.
n