Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Continuation, durée.
Voortzetting, duur. 139
Vous passerez un mauvais quart
d'heure... le beau-père est très-
ennuyeux.
Peut-on prendre ce cabriolet à
l'heure?
11 faut que d'ici à quelques jours
je sois parti... mes aifaires l'exi-
gent.
Elle est toujours présente à ma
pensée.
Je te faisais une pension à vie de
mille écus ... je la porte à six mille
francs.
Elle est femme à plaider vingt
ans, si on l'y force... prenez-y
garde !
Vous n'avez fait qu'un somme
toute la nuit.
11 baille toute la sainte journée.
Pas un instant pour dormir!...
quel supplice!
Un chagrin d'un instant fera votre
bonheur à tous.
Nous avons une grande heure à
nous.
Nous resterons jusqu'à la nuit, si
cela vous est agréable.
D'ici à quelques années nous nous
priverons mutuellement du plaisir
de nous voir.
Tant que vous ne changerez pas
de ton, il n'y aura point d'accord
entre nous.
Nous allons danser tout à l'heure
et vous serez des nôtres ... n'est-ce
pas?
Nous voyagerons à petites jour-
nées, c'est moins fatiguant.
Jusqu'ici elle n'en sait rien.
C'est bien jusqu'ici.
Vous savez faire vie qui dure.
Cela sera fait en un tour de main.
Va toujours, je t'écoute.
Gij zult een onaangenamen tijd
doorbrengen... de schoonvader is
zeer vervelend.
Kan men dit rijtuig per uur ne-
men ?
Binnen eenige dagen moet ik
weg. .. mijne zakeu vorderen het.
Haar beeld zweeft altijd voor mijn
oogen.
Ik gaf u een pensioen van dui-
zend kroonen levenslang; ik ver-
hoog het op zesduizend francs.
Des noods zou zij twintig jaar
lang procedeeren ... wees dus op
uw hoede.
Gij hebt den geheelen nacht door-
geslapen.
Hij zit den ganschen dag te ga-
pen.
Geen oogenblik om te slapen !...
welk een marteling!
Een kortstondig verdriet zal u
allen gelukkig maken.
Wij hebben een groot uur tot
onze beschikking.
Wij zullen blijven totdat het don-
ker is, indien u dit aangenaam is.
Voor eenige jaren zullen wij we-
derkeerig het genoegen missen elkaar
te zien.
Zoo lang ge geen andereu toon
aanneemt, kunnen wij het onmoge-
lijk eens worden.
We gaan aanstonds aan 't dan-
sen en gij zijt van de partij.. .
niet waar?
Wij zullen slechts kleine dagreizen
maken, dat is minder vermoeiend.
Tot heden weet zij er nog niets
van.
Tot heden is het goed.
Met uw levenswijze kan men oud
worden.
Dat is in een oogwenk gedaan.
Ga voort, ik luister.