Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 Brouillerie, désunioii, guerre. Misverstand, oneeniglieid, oorlog.
Il sait tout. — Alors il faut
changer de batteries.
A la bonne heure ! .. . mais il ne
fiiut pas me rudoyer pour cela.
Qui oserait s'attaquer à lui? —
Ce serait de l'audace.
11 attaquerait en calommie qui-
conque oserait soutenir le contraire.
C'est le cheval de bataille de la
presse opposante.
C'est un retranchement qu'il faut
enlever à la baïonette.
Prendre d'assaut le parterre du
théâtre. . . le bel honneur, ma foi!
On le trouva percé de coups;
c'est assez vous dire de quelle rage
il y allait.
Devant vous il faut mettre bas
les armes.
L'honneur exigeait que je lui
envoyasse un cartel.
Je désire à l'avenir n'être plus
traité si cavalièrement.
Vous êtes du complot.
Ils s'agacent, se molestent, se
détestent, que 1 c'est une bénédic-
tion !
N'allez pas rire de lui, il a la
tête près du bonnet. ^
Ce sont des bouffées de colère ;
dans un instant il n'y paraîtra plus.
Entendre de pareilles insolences,
cela fait bouillir le sang!
Ne vous effrayez pas! c'est une
bourasque.
Sa fureur longtemps comprimée
peut enfin se donner carrière.
Hij weet alles. — Dan moeten
we het anders aangrijpen.
Het zij zoo!.. . maar daarvoor
moet men mij niet toesnauwen.
Wie zou hem durven tegenstre-
ven? — Dat zou stoutmoedig zijn.
Hij zou een ieder van laster be-
schuldigen, die het tegendeel zou
durven beweren.
Dat is het lievelingsthema der
oppositie-pers.
Dat is een verschansing, die men
met de bajonet moet nemen.
Het parterre van den schouwburg
met geweld in beslag te nemen . ..
't is, op mijn woord, een fraaie eer.
Men vond hem met wonden be-
dekt; hieruit kunt gij genoegzaam
afleiden met welke woede hij daarbij
te werk ging.
Voor u moet men de wapens
strijken.
De eer gebood mij hem uit te
dagen.
[n het vervolg wensch ik niet
meer zoo onbetamelijk behandeld
te worden.
Gij behoort tot de zamenzwering.
Zij tergen, kwellen en verfoeien
elkaar, dat het een lust is om aan
te zien!
Lach hem niet uit, hij is kort
van stof.
Dat zijn vlagen van toorn; een
oogenblik later is er geen spoor
meer van te zien.
Zulke onbeschaamdheden te moe-
ten aanhooren ... 't Is om iemand
uit zijn vel te doen springen!
Schrik niet! 't is slechts een
toornige vlaag.
Zijn lang betoonde woede kan hij
eindelijk den vrijen loop laten.
' Sons-entendu au point.
2 Avoir la tête prh du bonnet doit sans doute son origine à la coutume qu'on
avait autrefois de coiifer d'un bonnet les fous en titre d'office. L'emportement étant
voisin de la folie (j,ra brevis stullitia), l'analogie entre la colère et cette coiffure
s'explique aisément.