Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oatise, occasion, prodnet. création. Oorz. gelegenh. voortbrengsel, scliepp. lüi)
Votre lettre m'a fait partir en
toute hâte. — Quoi, c'est là la
cause?
Cette nouvelle m'a coupé l'appé-
tit. — Il y a bien de quoi!
D'où vient cette faiblesse sou-
daine? — Un vertige lui a fait
perdre connaissance. — II n'y a
qu'une saignée qui puisse le faire
revenir.
Pourquoi cette aversion pour le
monde? — Mes goûts me font re-
chercher le calme et la solitude.
Vous me demandez ma fille en
mariage pour votre fils ... il y a
bien là de quoi faire réfléchir.
Si ce chant le faisait sortir de sa
chambre, un grand malheur nous
serait épargné.
Uw brief is de oorzaak dat ik in
allerijl vertrok. — Hoe, was dat de
oorzaak ?
Dit nieuws heeft mij den eetlust
ontnomen. — Daar is wel reden toe!
Vanwaar deze plotselinge zwak-
heid? — Door eene duizeling ge-
raakte hij buiten kennis. — Alleen
door eene aderlating kan hij tot
zich zeiven komen.
Vanwaar die afkeer van de we-
reld? — Ik zoek bij voorkeur rust
en eenzaamheid.
Gij vraagt mij mijne dochter ten
huwelijk voor uw zoon . . . dat is
wel de moeite waard om eens rij-
pelijk over na te denken.
Wanneer dit gezang hem uit zijne
kamer lokte, zou ons een groot on-
geluk bespaard worden.
LXXIII.
Découverte, divulgation.
Je savais bien qu'on découvrirait
votre stratagème ... quelque adroit
qu'il fut.
Tot ou tard la vérité se découvre,
et les menteurs sont démasqués.
Cet homme est un sorcier ! —
Oui, sans doute; il a découvert la
Méditerranée,
Cette femme se découvre trop .. .
c'est indécent.
Le ciel se découvre ... la jour-
née sera belle.
C'en est fait, la mèche est éven-
tée ... adieu tous mes plans!
J'ai découvert la meche {ou le
pot aux roses).
La vérité finit toujours par percer.
Et moi je vous défends cet éclat.
— Pourquoi? — Par respect pour
vous-même.
Ontdekking, ruchtbaarmaking»
Ik wist wel dat uw list ontdekt
zou worden . . . hoe slim uitgedacht
die ook wezen mocht.
Vroeg of laat komt de waarheid
aan 't licht, en worden de leuge-
naars ontmaskerd.
Deze man is een heksenmeester!
— Ja, ongetwijfeld; hij vindt wat
voor zqn neus ligt.
Deze vrouw ontbloot haar hals te
veel .. . dat is onwelvoeglijk.
De lucht klaart op.. . 't zal een
mooie dag worden.
Alles is verloren, men ruikt lont
en al mijn plannen zijn in duigen!
Ik heb lont geroken.
De waarheid komt ten slotte al-
tijd aan den dag.
En ik verbied u dit wereldkun-
dig te maken. — Waarom? — Uit
eerbied voor u zeiven.