Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 Cause, occasion, product, creation. Oorz. gelegenh. voortbrengsel, schepp.
Quel bel effet de lumière ! ... il
n'y a que Calame pour les trouver.
Ce tableau fera beaucoup d'effet
à l'exposition de Londres.
Votre lettre a détruit tout l'effet
de mes soins.
Cette harangue ne manque jamais
son effet sur les simples.
C'est cela . .. quelques phrases à
effet.
La nature lui donna d'enfanter
cet œuvre.
Je crains de vous donner ces re-
grets . . . partez plutôt.
C'est donner des soupçons.
Les huîtres donnent de l'appétit
et l'entretiennent.
Cela lui donne à peine de quoi
vivre . . . mille francs par an.
C'est à donner le vertige.
Cela lui donnerait la mort.
Eien ne donne des ennemis com-
me d'avoir des millions ... voyez
plutôt Eothschild!
Cela donne à penser aux mécon-
tents.
Cette pension me suffit à peine
pour vivre.
Je me suis mis en colère.
Ne vous donnez pas cette peine
... ce serait pour rien.
L'occasion fait le larron, prov.
Cela me donne des vapeurs.
D'où vient que vous ne vous voyez
plus?
En voilà un qui n'engendre pas
mélancolie !
Comment! ... j'ai fait tant de
choses à moi seul!
Ces raisons m'ont fait accueillir
sa demande (en mariage).
Écrivez quelques mots en faveur du
ministre ... cela vous fera avoir de
l'avancement.
Si les folies de mon frère conti-
nuent, je le ferai interdire.
Wat een fraai licht-effect!. .. alleen
Calame is in staat om zoo iets te
vinden.
Deze schilderij zal te Londen groot
effect maken op de tentoonstelling.
Uw brief heeft de geheele werking
mijner bemoeiingen verijdeld.
Deze rede maakt altijd een onfeil-
baren indruk op eenvoudige menschen.
Zoo is 't in orde .. . eenige hoog-
dravende uitdrukkingen.
De natuur stelde hem in staat,
dit werk voort te brengen.
Ik vrees u deze smart te berei-
den . .. vertrek liever.
Hierdoor wekt ge argn'aan op.
Oesters wekken den eetlust op en
houden dien gaande.
Hij verdient er nauwelijks den
kost meê . .. duizend francs 'sjaars.
Dat is om duizelig te worden.
Dat zou zijn dood wezen.
Niemand heeft meer vijanden, dan
een millionair ... zie Eothschild
maar eens!
Dat maakt de ontevredenen naden-
kend.
Van dit pensioen kan ik ternau-
wernood leven.
Ik ben boos geworden.
Geef u die moeite niet . .. dat
zou noodeloos zijn.
Gelegenheid maakt den dief.
Dat maakt mij zenuwachtig.
Hoe komt het, dat gij elkaar niet
meer spreekt?
Dat is er een die geen treurig-
heid kent.
Hoe! ... heb ik zooveel alleen
gedaan?
Om deze redenen heb ik zijn hu-
welijksaanzoek aangenomen.
Schrijf een paar woorden ten gunste
van den minister ... dat zal u voor-
uit helpen.
Indien mijn broeder met zijne
dwaasheden voortgaat, zal ik hem
onder curateele laten zetten.