Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Événemeut, occurrence.
Gebeurtenis, voorval.
107
vez le croire. — La leçon ne sera
donc pas perdue.
Ces accidents surviennent chaque
jour.
Cela a eu lieu comme je le sou-
haitais. — Kacontez moi l'affaire en
gros.
S'il m'arrive encore de me mettre
en tiers dans vos confidences, il fera
chaud.
S'il veimit, qu'arriverait-il?
En tout cas ma fortune est à cou-
vert.
Vous serait-il survenu quelque mal-
heur, quelque perte d'argent?
Comment ce duel est-il arrrivé? —
On l'ignore.
Il faudra bien qu'elle accepte les
faits accomplis.
Pourquoi s'est-il battu? — Apro-
pos de bottes.
Il se crée des obstacles pour les
vaincre.
Il arrive toujours assez de chagrins
sans s'en créer à soi-même de nou-
veaux.
gij kunt er op rekenen. — Dat zal
een goede les voor u zijn.
Zulke oogenblikken komen eiken
dag voor.
Dat is naar mijn wensch afgeloo-
pen. — Vertel mij de zaak in 't
algemeen.
Zoo 't mij ooit nog gebeuren
mocht, als vertrouweling tusschen
u beiden te treden, dan zal het warm
toegaan.
Wal zou er gebeuren, indien hij
kwam ?
In elk geval is mijn vermogen in
zekerheid.
Zou u eenig ongeluk zijn overko-
men, of hebt ge eenig geldverlies
geleden ?
Wat is de aanleiding tot dit twee-
gevecht geweest? — Dat weet nie-
mand.
Zij zal zich wel in het gebeurde
moeten schikken.
Om welke reden heeft hij ge-
vochten? — Om een kleinigheid.
Hij verzint beletselen, louter om
ze te overwinnen.
Er komen altijd ongelukken ge-
noeg, dan dat men noodig hebbe
die te bedenken.
LXXII.
Cause, occasion, production,
création.
Vous êtes cause que ce mariage
u été rompu, soit dit sans reproche.
Je n'en accuse que moi qui sans
doute en suis cause.
Voici la cause de cet événement.
Je ne saurais vous dire le chagrin
que cela m'a causé.
La voir et l'aimer fut l'effet d'un
instant.
Oorzaak, gelegenheid, voortbreng-
sel, schepping.
Gij zijt oorzaak, dat dit huwelijks-
plan in duigen gevallen is . . . zon-
der u dit daarom te verwijten.
Ik klaag alleen mij zei ven aan,
daar ik er ongetwijfeld de schuld
van ben.
Dit is de oorzaak dezer gebeurtenis.
Ik kan u ijiet zeggen welk ver-
driet mij dit veroorzaakt heeft.
Haar te zien en lief te krijgen
was 't werk van een oogenblik.