Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Profit, avantage, utilité.
Winst, voordeel, nut.
101
Que gagnez-vous par jour?
Cela lui a-t-il valu quelque cho-
se? — Mille écus de rente.
Vendez seulement au mieux.
Le commerce ne va pas mal.
Léon est devenu tout à coup
millioimaire ! — La fortune lui est
venue en dormant.
C'est une véritable trouvaille que
cet homme-là!... nous ne pou-
vions mieux tomber.
Ce fonctionnaire a gagné du ter-
rain ... vons le verrez Ijientôt mi-
nistre.
Prenez garde à votre agent d'af-
faires ! .. . c'est un homme à vous
vendre à beaux deniers comptants.
Votre pharmacien a bien enflé
son mémoire. — C'est apparem-
ment pour justifier le proverbe.
Wat verdient gij per dag?
Heeft hem dat iets opgebracht? —
Een ikomen van drie duizend
francs.
Verkoop maar zoo voordeelig mo-
gelijk.
De zaken gaan niet kwaad.
Léon is plotseling millionnair ge-
worden! — Het fortuin is hem
komen aanwaaien.
Deze man is een wezenlijke vond
... we hadden niet beter kunnen
treffen.
Deze ambtenaar is vooruitgeko-
men ... ge zult hem weldra mi-
nister zien worden.
Wees op uw hoede voor uw zaak-
waarnemer! .. . 't is een man die
u verraden en verkoopen zal.
Uw apotheker heeft zijn rekening
terdege hoog opgevoerd. — Waar-
schijnlijk om het spreekwoord ge-
trouw te blijven.
LX VI.
Calcul, compte.
Tout calculé, je préfère rester
veuve .. . c'est moins chanceux.
On loge ici à très-bon compte
. . . trois francs par jour.
Voilà mille francs à compte .. .
le reste suivra bientôt.
Au bout du compte je n'ai rien
perdu. .— Que l'estime publique.
A ce compte vous aurez toujours
raison. — .le m'en flatte.
Là-dessus je n'ai pas de compte
à vous rendre.
Je ne puis me rendre compte de
votre conduite. — Elle est pour-
tant bien simple.
Personne ne me tient compte de
Berekening, rekening.
Alles wel beschouwd, blijf ik
liever weduwe .. , dat is minder ge-
waagd.
Men kan hier zeer goedkoop wo-
nen . .. drie francs daags.
Hier zijn duizend francs op afdoe-
ning ... het overige volgt spoedig.
Bij slot van rekening heb ik
niets verloren, — Niets dan de al-
gemeene achting.
Op deze wijze zult gij altijd ge-
lijk hebben, — Ik vlei mij er mee.
Daaromtrent heb ik u geen re-
kenschap af te leggen.
Ik kan mij uw gedrag niet ver-
klaren. — Het is toch zeer een-
voudig.
Niemand houdt mij mijn opof-