Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Abandon, délaissement, abandon etc,. Verlatenheid, zelfv erloochening 93
Les médecins l'ont abandonnée.
Séduit par son pathos je lui
abandonnai ma bourse.
Ils m'ont prié de leur céder ces
actions que je n'ai pas.
N'abandonnez pas la note si
promptement.
On TOUS demande l'abandon de
votre liberté.
Quand livrerez-vous vos vers à
l'impression ?
Un homme qui s'est livré à toi...
le trahir!
Le voilà livré à lui-même.
C'est un plaisir auquel je me
livrais souvent pour me distraire.
Ma cousine aime à se livrer à
l'étude. — On la dit même un peu
bas-bleu.
Vous pouvez laisser à votre fils
la bride sur le cou . . . il est rangé.
Madame de Sévigné 1 laisse trot-
ter sa plume la bride sur le cou ...
c'est ce qui fait le charme de ses
lettres.
L'affaire est grave ; c'est le cas
d'aller bride en main.
Je m'en remets sur vous du soin
de cette affaire. — Vous pouvez
être sûr qu'elle est en bonnes mains.
C'est sa confiance en vous qui l'a
perdu.
Se donner en spectacle aux in-
différents, quelle folie!
Il s'est adonné à la boisson.
De doktoren hebben haar opge-
geven.
Door zijn pathos ingepakt, stond
ik hem mijne beurs af.
Zij hebben mij verzocht hun
deze actiën af te staan, die ik niet
heb.
Houd den toon langer aan.
Men verlangt, dat gij afstand
doet van uwe vrijheid.
Wanneer zult gij uwe gedichten
laten drukken?
Zoudt gij een man verraden, die
zich aan u heeft overgegeven!
Nu is hij aan zich zeiven over-
gelaten.
Dat is een genoegen waaraan ik
mij dikwijls overgaf om mij te ver-
strooien.
Mijne nicht houdt veel van stu-
deeren. — Men zegt zelfs dat zij
wat van een blauw-kous heeft.
Gij kunt uw zoon aan zich zei-
ven overlaten .. . hij is een oppas-
sende jongen.
Mevrouw de Sévigné laat hare
pen den vrijen teugel . . . dat maakt
juist het bekoorlijke harer brieven
uit.
Het is een gewichtige zaak; men
moet daarbij zeer voorzichtig te
werk gaan.
Ik verlaat mij op u voor het in
orde brengen dezer zaak. — Gij
kunt verzekerd zijn dat zij in goede
handen is.
Zijn vertrouwen in u heeft zijn
val veroorzaakt.
Zich voor onverschilligen tentoon
te stellen, hoe belachelijk!
Hij heeft zich aan den drank
overgegeven.
Célèbre écrivain épistolaire du XVIIième siècle.