Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Conduite, procédés.
Gedrag, handelwijze.
Il sait se faire tout à tous. —
Cest le secret pour réussir.
Il a les manières de la bonne
société, du savoir-vivre et du sa-
voir-faire.
Votre frère a fait des siennes. —
Oui, sa conduite touche à la folie.
Cela sent son homme de quali-
té. — Oui, mais qui n'a pas un sou
vaillant.
C'est agir en dépit du bon sens,
c'est braver l'opinion publique.
Votre fils est un garçon rangé,
un modèle de jeune homme.
Il se met en quatre pour ses
amis ... rien ne lui coûte pour les
obliger.
Comme il garde son quant-à-soi !
comme il se prélasse!
Restez pur de tout contact avec
les gens corrompus. ., et la calomnie
ne saurait vous atteindre.
Ils vivent comme chiens et chats.
Votre oncle m'a reçu comme un
chien dans les quilles . . . est-il
bougon, ce vieillard!
Eh! mais, des gens bien élevés
se comportent à l'ordinaire mieux
et ne se chamaillent pas ainsi.
Comme cette jeune demoiselle est
raide et guindée ! — C'est qu'elle
sort de pension.
Votre propriétaire est de bonne
composition . .. tous les autres sont
des vautours.
Hij weet zich in alles te schik-
ken. — Dat is het beste middel om
te slagen.
Hij gedraagt zich als een man van
de wereld, hij heeft tact en beschaafde
manieren.
Uw broeder heeft domme streken
begaan. — Ja, zijn gedrag grenst
aan dwaasheid.
Dat verraadt den voornamen man.
— Ja, maar die geen duit in de
wereld heeft.
Dat is handelen tegen alle gezond
verstand, en de "openbare meening
trotseeren.
Uw zoon is een oppassende jon-
gen, een toonbeeld voor anderen.
A'"oor zijne vrienden loopt hij door
het vuur . . . niets is hem te veel
om hen te helpen.
Wat een gewichtige houding neemt
hij aan! wat zet hij een hooge borst op!
Kom in geenerlei aanraking met
bedorven lieden , .. dan zal de las-
ter u niet bezoedelen.
Zij leven als kat en hond.
Uw oom heeft mij ontvangen als
een hond in de kegelbaan . . . wat
een brombeer is dat oudje!
Wel! komaan, welopgevoede men-
schen gedragen zich gemeenlijk beter
en kijven niet zoo met elkaar.
Wat is dat jonge meisje stijf en
voornaam! — Dat komt omdat ze
pas de kostschool verlaten heeft.
Uw huisheer is een goede vent...
alle andere zijn roofvogels.
LXIV.
Abandon, délaissement, abandon
de soi-même.
J'avais abandonné en moi-mcme
à la vengeance du Ciel ma coupa-
ble épouse.
Verlatenheid, zelfverloochening.
In mijn hart had ik mijne schul-
dige echtgenoote aan de wraak des
hemels overgegeven.