Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Defense, obstacle, empêchement.
Verdediging, hindernis, beletsel. 87
la jeune personne est charmante et
sa dot princicre.
Je ne suis un grand homme qu'à
mon corps défendant.
Cela sera difficile à arracher . . .
Le père est un avare fieffé î
On ne peut s'empêcher de le
)laindre . . . fasse le Ciel que son
lonneur reste sauf!
Le pauvre diable est aux arrêts. —
Il faut que justice se fasse.
Je cours chez mon avocat pour
arrêter les poursuites. — Au fait
il vaudrait mieux s'entendre.
J'ai voulu tout avouer
raisons m'ont arrêtée.
tes
Il s'arrête ... la mémoire lui fait
faux bond. — Ah diable, mauvais
début !
't is een bekoorlijk meisje en haar
bruidschat vorstelijk.
Tegen wil en dank ben ik een
groot man.
Dat zal moeielijk te krijgen zijn...
De vader is een aarts-gierigaard!
Men kan niet nalaten, hem te
beklagen . . . God geve dat hij zijn
eer moge redden!
De arme drommel zit achter de
traliën. — Het gerecht moet zijn
loop hebben.
Ik ijl naar mijn advocaat om de
vervolgingen te doen staken. —
Inderdaad ware het beter, het in
der minne te schikken.
Ik heb alles willen bekennen ...
uwe bewijsgronden hebben mij te-
gengehouden.
Hij blijft steken ... zijn geheu-
gen laat hem in den steek. —
Drommels, dat is een slecht begin!
LVIII.
Aide, secours, soulagement,
La présence d'esprit m'est venue
en aide.
Je serais venu à votre aide . . .
que n'avez-vous appelé?
Chez lui le comédien en péril
appelle le chanteur à son aide.
Des actions toutes simples devien-
nent des traits d'héroïsme en y aidant
un peu.
Je courus lui porter du secours...
c'était trop tard.
Il voulait vous donner un coup
de main.
A nous deux nous pourrions y
parvenir . .. essayons !
Je vous donnerai un coup d'épaule.
Nous l'avons veillée à tour de
rôle.
Hulp, ondersteuning, verlichting.
De tegenwoordigheid van geest
kwam mij te hulp.
Ik zou u te hulp gekomen zijn...
waarom hebt gij niet geroepen?
Bij hem steunt de zanger den
tooneelspeler.
Met gewone handelingen iets te
overdrijven, gaan ze voor heldenda-
den door.
Ik haastte mij hem hulp te ver-
kenen ... het was te laat.
Hij wilde u een handje helpen.
Wij beiden zouden het zoover
kunnen brengen . . . beproeven wij
het!
Ik zal u een handje helpen.
Wij hebben beurtelings bij haar
gewaakt.