Boekgegevens
Titel: Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Auteur: Peschier, Adolphe; Gram, Johan
Uitgave: Leide: D. Noothoven van Goor, 1879 *
2e ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7238
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201633
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Esprit de la conversation française: recueil de gallicismes
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
Age, années.
Ouderdom, jaren.
Moi (^ui suis de votre âge et qui
suis même votre cadet, entre nous
soit dit!
Comme un cadet de famille qui
a mangé sa légitime.
Voici venir un jeune cadet d'une
tournure originale .. . qui peut-ce
bien être?
Ah bah ! c'est le cadet de mes
soucis que mes dettes.
L'année prochaine ma fille sera
majeure et entrera dans le monde.
Elle vient d'entrer dans sa trei-
zième année.
Votre père a atteint un âge très
avancé !... il est mort à 90 ans.
11 n'a pas l'air vieux quand il
a perruque et fausses dents.
Cette dame est dans la fleur de
l'âge, dans son printemps.
Ik die zoo oud ben als gij en
zelfs, onder ons gezegd, nog jonger!
Gelijk de jongste eener familie die
zijn erfdeel opgemaakt heeft.
Daar komt een jonge brasem met
een zonderling voorkomen aan. . .
wie kan dat zijn?
Wat! mijne schulden zijn mijn
geringste zorg.
Aanstaande jaar is myne dochter
meerderjarig en zal zij haar intrede
in de wereld doen.
Zij is juist haar dertiende jaar
ingetreden.
Uw vader heeft een zeer hoogen
leeftijd bereikt . . , Hij is op ne-
gentigjarigen ouderdom gestorven.
Met zijn pruik en zijn valsch ge-
bit ziet hij er niet oud uit.
Deze dame is in den bloei van
haar leven.
LVII.
Défense, obstacle, empêchement.
On l'a prié de si bonne grâce
qu'il n'a pu s'en défendre.
Il lui fit défendre sa porte. —
Qu'y a-t-il là d'étonnant?
Annonce-moi à ton maître. —
Défense absolue... il ne veut voir
personne.
Ah! ça, je ne te gêne pas? —
Khy pas le moins du monde.
J'espère que vous agirez sans cé-
rémonies . . . faites comme si vous
étiez chez vous.
Il s'est livré à vous sans défen-
se ... en abuserez-vous?
Je ne puis m'en défendre.
Pourquoi vous en défendre ? . . .
Verdediging, hindernis, beletsel.
Men heeft het hem zoo beleefd
verzocht, dat hij het niet heeft kun-
nen weigeren.
Hij liet hem den toegang tot
zijn huis ontzeggen. — Wat is daar
zoo verwonderlijks in?
Dien mij bij uw meester aan. —
Het is mij streng verboden ... hij
wil niemand ontvangen.
Hoor eens, ik stoor je immers niet?
— Wel, niet het allerminst.
Ik hoop dat ge geen komplimen-
ten zult maken , , . doe alsof ge
thuis waart.
Hij heeft zich zonder tegenstand
aan u overgegeven . , . zult gij er
misbruik van maken?
Ik kan het niet loochenen.
Waarom verzet ge er u tegen?...