Boekgegevens
Titel: De hoofdregels: eenvoudige oefeningen voor het mondeling en schriftelijk rekenen
Deel: 2e stukje Getallen tot 1000
Auteur: Ploeg, J. van der
Uitgave: De Rijp: J.W. van Raven, 1894
2e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7227
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201629
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De hoofdregels: eenvoudige oefeningen voor het mondeling en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
BERICHT VOOE DEN TWEEDEN DRUK.
waar een onderwijzer tal van afdeelingen heeft, zal de verh.-
deeling veel minder van zijn tijd eisehen dan de verd.deeling.
Wanneer de leerlingen dit Stukje voldoende kunnen oplossen,
is het noodig andere werkjes te gebruiken, daar cijferen nog
geen rekenen is. Voor eenen geleidelijken gang verwijs ik de
gebruikers dezer Serie naar mijn Serie „Denk na!" bij denzelfden
uitgever. Het Eerste Stukje daarvan, sluit zich bij dit aan.
Mijn hartelijken dank aan allen, die mij hunne op- en aan-
merkingen deden toekomen; van de meesten heb ik een dankbaar
gebruik gemaakt.
Voorts zijn op verzoek bij dezen Tweeden Druk de antwoorden
afzonderlijk verkrijgbaar gesteld.
Aldus gewijzigd wordt dit Stukje op zijn nieuwen tocht een
voorspoedige reis gewenscht.
J. VAN DEE PLOEG.
(tERSLOOT
^ Juni 1889.
I Aug. 1894.