Boekgegevens
Titel: De hoofdregels: eenvoudige oefeningen voor het mondeling en schriftelijk rekenen
Deel: 2e stukje Getallen tot 1000
Auteur: Ploeg, J. van der
Uitgave: De Rijp: J.W. van Raven, 1894
2e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7227
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201629
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De hoofdregels: eenvoudige oefeningen voor het mondeling en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Bij dezen Tweeden Druk heeft dit Stukje eene kleine wijziging
ondergaan, waardoor het, naar ik mij vlei, in bruikbaarheid is
toegenomen.
H Geven der r'edeneering .had de bedoeling: de leerlingen met
eene ordelijke oplossing vertrouwd te maken. Leerlingen, welke
nu het eerste Stukje dezer Serie hadden doorgewerkt, losten de
vraagstukjes uit dit Stukje op, zonder zich van het verband
der gegevens rekenschap te geven. Hierdoor vervielen ze te veel
in het werktuigelijke. Omdat zij zich zelf moeten leeren redden,
komen er nu hier en daar sommen voor met vraagteekens. De
leerling maakt zelf de redeneering en onderzoekt welken hoofd-
regel moet worden toegepast. Ook is er meer gezorgd voor
„herhaling".
Bij de behaffldeling der deeling heb ik de verdeelingsdeeling
behouden als de deeler kleiner dan 10 blijft. De redeneering is
bij daarvoor geschikte vraagstukjes zelf iets eenvoudiger. De
„staart" van de deeling heb ik in dit Stukje met opzet weggelaten.
Waar de deeler boven 10 gaat, vind ik het minder verkieslijk
de verdeelingsdeeling als zoodanig te zien oplossen. Feitelijk toch
worden deze in eene verhoudingsdivisie gemetamorphoseerd bij
de oplossing. Wel zal de deeling onder iederen vorm heel wat
leiding van den onderwijzer blijven eischen, doch in scholen,