Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor kinderen volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen
Deel: Vijfde stukje
Auteur: Picard, H.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7203
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201621
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor kinderen volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
De» Hee-ren Wel nog-lans
Ver-spreidt vol-maak-tea glaos,
De-wijl zg 't hart be-keert;
't Is Gods ge-tui-ge-nis;
Dat eeu-wig ze-ker is,
En. slech-tea wijs-beid lewt.
25.
Hoe zult gij nu we-ten, of gij vve-cler-
ge-bo-ren zijt? Het is noo-dig, dat gij
dat weet, want de Bij-bel leert ons, dat
men het ko-ning-rijk van God niet kan
zien, als men niet we-der-om ge-bo-ren
wordt. Zoo gij een nieuw hart hebt, zult
gij den Hee-re Je-zus lief heb-ben; gij
zult ge-l00"Ven dat gij zon-der dien lie-
ven Heer nooit ge^uk-kig zult zijn; dat
gij zon-der Hem geen hoop hebt op de
za-lig-heid; gij zult ge-loo-ven, dat de
Hee-re Je-zus ge-stor-ven is voor de zon-
de van zijn volk, en dal Hij dat volk
oens bij zich zal ne-men in den He-mel.