Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor kinderen volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen
Deel: Vijfde stukje
Auteur: Picard, H.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7203
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201621
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor kinderen volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19.
gij die ge-na-de onUvan-gen, kidenHee-ie
Je-zu8 te ge-loo-ven, dan zijt gij niet
meer in uw zon-den, dan zijt gij niet meer
on-der den vloek van God; dan zult gij
za-lig wor-den.
Hij, die uw naam in waar-heid kent,
Zal, Heer! op U in zijn el-Iend'
Ver-trou-wen, wijl Gjj nooit liet zuch-tea,
Hen, die ge-loo-vig lol 13 vlug-ten.
24.
Wien de ge'tta-de ge-échon-ken w, zoo in
He-ven Heer Je-zus te ge-looven, die heeft dan
ook een nieuw hart ge-kre-gen; dat is dan een
we-der-ge^ho-ren mensch of kind. Maar, myn kind,
ver-staat gij die woor-den? fFet-nu, ik zal u wat
zeg-gen, waar-door gij zult kun-nen we-ten, of gij
al een nieuw hart hebt. En o, als gij nog geen
nieuw kart hebt, dan is het tijd, dat gij da-ge-
Ujks bidt: Schep mij een rein hart, o God! en
vernieuw tn ket bin-nen-ste van mij een vas-ten
geest.