Boekgegevens
Titel: Leesoefeningen voor kinderen volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen
Deel: Vijfde stukje
Auteur: Picard, H.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7203
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201621
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesoefeningen voor kinderen volgens de leerwijze van den heer P.J. Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.bsiinotmuseum f
17 i
^itiistiCgiKiit tej h ?ras86s&aa{ |
Aftli^T^frijA..? f

In de voor-gaan-de les heb ik u ge-zegd,
dat de Hee-re Je-zus de vreg is, om te ont-
ko-men van een eeu-wig ver-derf. De mensch
en zelfs het kind is door de zon-de ge-heel on-
be-kwaam, om zich te red-den van zulk een
groot on-ge-luk; daar-om kwam de Hee-re Je-
zus in on-ze zon-di-ge wereld, om voor de
zon-de te lij-den, de straf der zon-de te dra-
gen, ja zelfs een kruis-dood te on-der-gaan.
Door zij-ne vol-ko-men ge-hoor-zaam-heid aan
den wil van God, heeft Hij ie-der van de straf
der zon-de be-vrijd, die door ge-na-de Hem
mag aan-ne-men als zijn Ver-los-ser.
Wel-za-lig is de mensch, vnen *t mag ge-beu-rcn,
DaP God naar regt hem niet wil schnl'dig keu-ren.
En die tn *t vroom en on-ge-veinsd gemoed,
Geen snood be-drog^ maar hlank c^regt-heid voedi.
22.
Maar hoe krij-gen wij deel aan den
:£oen'd4)od. vam dm Hee-re Je-z^s? Dom-