Boekgegevens
Titel: Histoire abrégée de Robinson Crusoë: divisée en leçons et préparée pour la traduction en langue Neêrlandaise
Auteur: Oort, Matthieu van; Defoe, Daniel
Uitgave: Tiel: C. Campagne, 1832
5me éd. refaite et corr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7084
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201582
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Vertalen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Histoire abrégée de Robinson Crusoë: divisée en leçons et préparée pour la traduction en langue Neêrlandaise
Vorige scan Volgende scanScanned page
A, vsn Steefideren, ver2ameling van opftellen of oe-
feningen voor de Nederlandfche jeugd om hec Fransch le
jeer^n ichrijven, naar den leiddraad van Agrons opftel-
len, bevattende de verbuigende rededeelen, lik Rukje.
Verzameling van leerzame Franfche opllellen voor de
jeugd, om dezelve het onderwijs in de Franfche lanl
aangenaam en gemaklielijk te maken, benevens een woor-
denboekje, waarin men de meeste woorden t-ii i'preek-
wijzen naar de orde der themas, gemakktlijk vii^den kan.
tViedeman^ Fransch leesboek voor hen, die reeds ee-
nige Vorderingen in hct Fransch gemaakt hebben, en de-
ze taal zuiver begeeren te leeren ftwekt:« en fchiijven.
vergezien èn voorzien met een Woordenboek, uaarm
men de moeijelijkfte, in dit werkje voorkinnendc, woor-
den, vinden kan, door S, J, M, van Mooik,
J. G, IVurtijje-ngrondbegiitóelen om zich in de Fran-
fche taal te oefenen, nieuwe en verbeterde druk.
Lehman^ Handbuch deroeutfchen Sprache, enthaltend:
Auszüge aus den besten klasfifchen Schriftileilcrn und
Dichtern der Dentichen, 3te verbesfêrte und vermehrte
Autlage, herausgegeben von G, R ßJF. Freäeriks^ 1826.
Meiäit.ger, nieuw beoefendö iloogd. Spraakkunst, of
nieuvye en vermakelijke leerwijze om de lloogduitlche
taal ce leeren, vierde verbeterde druk, 1S28.
Neues i^eutseh Holländifches und Holländisch-Deut-
sches Handwönetbuch, 1 theiie, dritte, gänzlich um-
gearbeitete imd veibesserte Auflage 1823.
■A, new diciioiiyiy of th.e en^üsh and Dutch language.
Pajt- 1. English and Üuïch.
Gefthy Jingeisch leesboek;, voor eersrbeginnenden,
mét fjilgeisph'llollaudsch. woordenboek 3de th'Uki
' HWidboek der ßngeUchc taai en lejtcïjf'knntie, of ver-
zameling van uitgelezene llukken uit de voornaamflè Kn-
gelfche klasfieke ichnjvers, benevens beiigten, aanj;aan-
de hef lévèn'en de^ lefiriften derzclve, ifte deel proza.
Le.km^n, Engcirche qbrestomauc of verza- '
i.ïi.eliu^-van (b'k-kea der be&te i^ttj^eifelae »chrjjvers,. ter
vériDliug in bet Hollandscb.,. nieuwe uigave.
The politc. Pieceptöï-vr a colJecoon. ofientcrcalning
nn,d ii\llructivv esfaySj, cpa^ctea fioni the'best English
Wrucrs»
Köbnïfon, the younger b> J:' IL Campe,