Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van J. MUUSSES te Purmeeend.
Voor Schoolbibliotheken en Prijsuitdeelingen:
ALEIDA. Het nieuwe kostmeisje. In geïll. omslag en 2 pl. ƒ 0,35
--De liedjeszangster. „ „ ^ „ 2 „ „ 0.35
Te zamen in één band gebonden, getiteld: Nieuwe kennissen „ 1 —
ALEIDA. Dapper en toch geen krijgsman. In geïll. omslag en 2 pl. „ 0.35
--Zijn eerste zeereis. n n w n 2 „ „ 0.35
Te zamen in één band gebonden, getiteld: Uit de verte . . „ 1.—
W. F. OOSTVEEN. De schatgraver. In geïll. omslag en 1 pl. „ 0.35
--De gelukzoeker. „ „ „ n 1 » w 0.35
--Een nieuwjaarsmorgen. n n v « 1 w w 0.35
--Uit het leven. „ „ „ „ 1 „ « 0.35
--Niet gezocht en toch gevonden, 2g dr. „ „ „ „ 2 „ „ 0.35
--Toon de Veerman, 2e dr. w » v n 2 „ „ 0.35
Karei Holm, 2e dr. „ „ „ „ 2 „ „ 0.35
—— Een oproer te Amsterdam, 2e dr. „ „ „ „ 2 „ „ 0.35
Deze 8 werkjes in 4 bandjes gebonden, getiteld: Liclit en
schaduw. Nieuwe vertellingen, Verpoozingen, Bijeengegjuvrd.
V Ieder bandje.................. 1-—
W. F. 00STVEF:N. Op een dwaalweg. In geïll. omslag, 3 platen. „ 0.75
--Een Zwerveling. „ „ „ 3 „ „ 0.75
Te zamen in één band, getiteld: Sprokkeling......„1.90
W. F. OOSTVEEN. Pas op I............. 0.15
—— Zomervreugde................„0.15
--Winterpret.................„0.15
--Een lief paar................„0,15
—— De geleerde poedel ..............„0.15
Deze 5 in 4" formaat met 10 platen, versjes en verhalen zijn in
fraai geïll. omslag.
Bovenstaande werkjes zjjn alle aanbevolen door de Afdeeling
„Amsterdam" van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap.