Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
boer klommen daar dikwijls op en hadden dan braaf
schik. Ze zagen misschien den mesthoop voor een
berg aan en waren grootsch, dat ze dien al konden
beklimmen. De haan kon er ten minste wat trotscli
op rondloopen. Eens op een mooien zomerdag stond
hij weer op den mesthoop. Heel voornaam keek hij
om zich heen en kraaide uit alle macht. Juist kwam
Reintje de vos voorbij en zag hem daar staan. „Hè,"
dacht die bij zichzelven, „ik wou, dat je hier naast
mij stond, meester Haan, je zoudt niet lang meer zoo
staan kraaien." iVTaar er was geen denken aan om
den haan te vangen. Hij stond daar hoog en droog.
De vos kon ook wel op den mesthoop springen,
maar dan vloog de haan weg, dat begreep hij wel.
Wacht, dacht hy nu, die niet sterk is, moet slim zijn.
Ik zal hem met list zien te krijgen. Nu begon hij
heel mooi te praten en zei, zoo vriendelijk als hij
maar kon: „Groeden morgen, vriend Haan! Wat ben
je toch een prachtige vogel. Als je daar zoo in den
zonneschijn staat, moet iedereen wel zeggen, dat er
geen vogel is, die mooier veeren heeft dan jij. En
daarbij zoo'n prachtige stem! De menschen roemen
altijd zoo den nachtegaal, maar ik zeg, jij zingt heel
wat mooier. En wat een grauw pakje draagt dat on-
noozele beestje. Dan zit gy toch heel wat mooier in de
veeren! Daar heb je nu bijvoorbeeld je staart. Die