Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
In Mei 1875 verscheen de eerste druk van »Leest Pret-
tig," een leesboek voor de lagere school, en werd van alle
kanten zoo gunstig ontvangen, dat ik mij daardoor aange-
spoord zag, aan het verlangen der uitgevers te voldoen, en
in denzelfden geest eene geheele serie leesboeken voor de
lagere school te schrijven, die achtereenvotqens in tien
verschillende deeltjes het licht heeft gezien.
Bank zij de welwillende belangstelling, waarmede mijn
arbeid bij voortduring ontvangen werd, heb ik daarover geen
spijt behoeven te gevoelen, maar integendeel vrijheid gevonden,
naast deze eerste serie eene nieuwe te bewerken, die in aard
en strekking geheel met de eerste overeenkomt.
Met bescheidenheid blijf ik heide seriën in de welwillende
aandacht mijner ambtgenooten aanbevelen.
Leiden, Februari 1888. W. F. O.
Met de bezorging van dezen 10''®° druk, hebben zich op
verzoek van den uitgever heiast
N. Broutiver en W. Ceamer.
Leide.v, Juli 1894.