Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
De ruiter steeg nu van het paard, nam het goud
en hielp Hans in den zadel. „Ziezoo!" zei hy toen.
„Nu kunt gy rijden. En als je nu eens snel wilt
gaan, dan moet je met de tong tegen het gehemelte
klappen en roepen: „hop, hop!" Hans was wat in
zijn schik, toen hij zoo lustig op zijn paardje reed.
En na een kort poosje klapte hij met de tong en
riep: „hop! hop!" Toen ging het paard in eens aan
den haal. Maar, o Avee! geen twee minuten later lag
Hans in een droge sloot, op zij van den weg. Het
paard werd gelukkig tegengehouden door een boer,
die met een koe langs den wegkwam. Hans kroop
ondertusschen uit de sloot en wreef zijn armen en
beenen. „He," zei hij tegen den boer, „paardrijden
is toch niet alles. Ik heb er mèer dan genoeg van.
Ik had lieA^er uw koe, dan zoo'n wild paard."
„Welnu," zei de boer dadelijk, „als ik je daar
plezier mee kan doen, wil ik wel met je ruilen."
„Wezenlijk?" vroeg Hans. „Nu, wat graag!" En hij
ruilde zijn paard A^oor de koe.
Toen ging hij Aveer voorwaarts, achter het beest.
„Ik heb toch Avat een goeden ruil gedaan!" dacht hij.
Met die koe heb ik alles, A\'at ik noodig heb. Brood
is overal te koop en boter en kaas geeft mij de koe.
Melk ook, als ik dorst heb." En hij AA^as zoo blij,
dat hy in een herberg een glas bier kocht A^oor zijn
Weêr wat Nieuvrs. 6e d. Ie S. 10e dr. 5