Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Karei, „ons huis is misschien wel groot genoeg. Maar
de tuin mocht toch wel wat grooter wezen, 't Is ook
een tuin, dien wij hebben! Een bloemperkje, een pere-
boom en een Avilde wingerd, dat is alles. Maar ik
wou een tuin hebben, vol bloemen en vruchtboomen.
Een tuin met groote Avandelpaden en boschjes en
een vijver, waarin goudvisschen zwemmen. En dan
wou ik ook een stukje moesgrond in den tuin heb-
ben. Daar kon ik dan zaaien en poten en planten.
Hé, dat zou aardig wezen!"
„Nu, dat geloof ik ook," lachte Pa. „'t Is nog al een
tuin, waar je van droomt. Maar ik weet goed raad.
Als je zoo graag zoo'n tuin hebt, dan moet,je er
maar een koopen."— „Wel zeker," zei Karei, „koopen!
Dat is gemakkelijk gezegd, Pa! Maar het geld ! waar
moet ik dat vandaan halen!" — „O ja, dat is waar
ook," zei Pa. „Om te kunnen koopen moetje geld heb-
ben. Nu, weet je wat ? Dan moet je maar net zoo
lang sparen, tot je genoeg hebt." — „Hoeveel moet ik
dan wel hebben. Pa?" vroeg Karei. „O," was het ant-
woord, „vraag daar nu nog maar niet naar. Begin
maar vast te sparen, 't Is nog lang, voor je zoo oud
bent als ik. Misschien heb je tegen dien tijd dan
wel genoeg."
Lachend ging Pa heen, en Karei dacht niet anders,
dan dat hij er den gek mee stak. Maar neen. Pa