Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
daar omheen stond een krans van keurig witte blaadjes.
Het lieve schoone bloempje was gelukkig en tevreden
op zijn plekje in het groene gras. Zijn worteltjes
vonden er voedsel in overvloed, en het had er den
vollen, warmen zonneschijn. Nu gebeurde het eens
op een middag, dat ons bloempje onverwachts bezoek
kreeg. Er kwam op eens een haasje aanspringen.
Dat zette zich bij het madeliefje neer' en begon te
eten. 't Haasje scheen grooten trek te he])ben. Wie
weet, in hoe langen tijd het niets had gehad! De
jagers hadden den geheelen dag rondgeloopen en de
honden hadden geblaft. En het arme haasje had moe-
ten vluchten, van de eene plaats naar de andere. Het
had geen tijd gehad, om aan eten te denken. Het had
al maar zyn best gedaan, om uit de handen der jagers
te blijven. Nu Avaren de jagers met hun honden
naar huis, en het gejaagde diertje had rust. Het ging
op de achterpooten zitten in het hooge gras, knab-
belde vergenoegd en vulde gretig zijn buikje. Toen
het genoeg had, begon het zich wat te vermaken.
Het maakte allerlei la-omme sprongen. Het eene oogen-
blik bleef het staan en spitste de ooren. Het andere
oogenblik huppelde het weer in het rond. Eindelijk
Avas het vlak bij ons madeliefje. „O wee," dacht het
bloempje, „als dat wilde dier mij maar niet opeet!
Dat zou toch verschrikkelijk wezen. Ik heb volstrekt
Weêr ivat Kieuws. öe d. Ie S. 10e dr. 4