Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
ding. Hij liep op een straatweg en nergens was een
grasje of een distel te zien. Doch eindelijk, daar zag
hij, niet ver van zich af, een groot grasveld.
„Ha," dacht hij, „dat moet zeker Luilekkerland we-
zen. Ik ga er dadelijk op af." Maar 't viel hem niet
mee. Om er te komen moest hij een groot, breed wa-
ter over, en er was geen brug in de buurt. Och, och,
wat stond ons ezeltje gek te kijken! Met een paar
groote oogen keek hij het stroomend water aan.
Daar kwam hem op eens iets in den zin. „Ik weet
al raad," dacht hij. „Dat water loopt zoo hard. Het
zal zoo heel lang niet duren, of alles is weggeloopen.
Dan kan ik er immers over. Ik zal vast maar wat
gaan liggen om uit te rusten van de reis." En zoo deed
hij nu ook. Hij ging bedaard liggen en viel al gauw
van vermoeidheid in slaap. Tegen den avond werd
hij eerst wakker. Maar nog was al het water niet
voorbijgestroomd. „Hé," dacht grauwtje, „dat duurt
lang. En ik heb zoo'n trek. Je zoudt toch zeggen,
het water loopt anders hard genoeg. Ik zal nog maar
een poosje wachten." Doch 's morgens was de rivier
nog even vol. Toch bleef Grauwtje maar liggen en
meende, dat het water nu wel haast voorbij zou zijn.
En hij lag daar dagen lang en leed honger, totdat
hij eindelijk niet meer kon opstaan en van gebrek
stierf. \Vat een ezel!