Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
alles laten staan, maar waren toch lang niet gerust.
Als we boven uit het raam keken, zagen we de
vlammen, en de vonken vlogen over ons dak. De
spuitgasten deden wakker hun best. Ze pompten, dat
het een lust was om te zien. Maar de stoomspuit!
die hadt gij eens moeten zien. Zij stoomde en stampte
en raasde van geweld. Met vier dikke waterstralen
te gelijk hielp zij den brand blusschen. Toch ging het
niet zoo heel gauw. De brand was in de werkplaats
van een meubelmaker. Een klein vonkje, uit de pijp
A'an een knecht, had den heelen boel in brand gesto-
ken. De geheele werkplaats werd vernield. De spuit-
gasten zagen wel, dat er niet veel aan te doen was.
Ze deden maar het meest hun best, om de huizen,
die er naast stonden, te bewaren. Ze klauterden en
klommen op de daken en ontzagen geen gevaar. Eens-
klaps hoorden wij een vreeselijken slag. De gevel
van de werkplaats viel met groot gedruisch in. Xu
spoten ze weer om het hardst op het brandende huis.
De vlam verminderde nu gelukkig. Een kwartiei'tje
later was de brand gebluscht. Vlam zag men niet
meer. Alleen wat rook. De menschen gingen nu lang-
zamerhand naar huis. De schutters en soldaten konden
ook heengaan. Alleen een paar spuiten bleven nog
staan, uit vrees, dat er hier of daar nog een vlammetje
voor den dag: zou komen. Pa kwam nu ook thuis en