Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
in zijn wit kleedje met groene linten. Maar ach, het
was nog lang geen zomer. De hemel werd donker en
de koude wind begon scherper te blazen. „Gij zijt
te vroeg gekomen !" zeiden wind en weer. „Wij zijn
er nog en gij zult het voelen! Gij hadt binnen moe-
ten blijven! Wat doet gij zoo vroeg boven de aarde!
't Is nog geen tijd voor de bloemen!"
Och, het werd zoo snijdend koud. Dagen achter-
een kwam er geen enkele zonnestraal. Het arme
bloempje moest wel haast dood vriezen. Maar het
sneeuwklokje was sterker, dan het zelf wel wist. Het
dacht maar altijd aan den heerlijken zomer, die toch
eindelijk komen moest. En zoo bleef het dan ook ge-
duldig staan in de sneeuw en boog zijn kopje, terwijl
de sneeuwvlokken dicht er om heen vielen, en de
wind er zoo yzig koud tegen blies.
„Ge zult breken!" zei de koude noordenwind.
„Verwelken zult ge! Wat doet ge buiten? Waarom
hebt ge u laten verleiden ? De zonnestraal heeft u
gefopt. Nu nioet gij er voor boeten, gij vastenavond-
zotje!"
„Vastenavondzotje!" riepen nu eenige kinderen.
„Kijk, kijk, daar staat er een tusschen de sneeuw.
Zie eens, hoe mooi! Dat is de eerste, de eenige!"
Och, wat deed dit het arme bloempje goed. Die
lieve woorden waren zonnestralen gelijk. Het sneeuw-