Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
De goede engel.
(een sprookje.)
In een klein huisje leefde een arme weduwe met
haar zoontje Willem. De vrouw had het zeer arm.
Willem was een goede, vroolijke jongen. Hy was
altijd opgeruimd en wist weinig van den nood zijner
moeder. De moeder droeg haar armoede geduldig
en klaagde nooit.
Eens, toen de knaap 's avonds thuis kwam, lag
zijn moeder ziek te bed. Toen werden zijn vroolijke
oogen nat van tranen. Ily ging bij haar aan het
bed zitten en greep haar hand. Hij gaf er een vuri-
gen kus op en weende. Den ganschen nacht bleef
hij daar aan haar bed zitten en paste haar op. Hy
schudde haar hoofdkussen en gaf haar te drinken,
als zij het verlangde. Want de arme moeder was
koortsig en had grooten dorst.
Eindelyk was de lange nacht voorby. Maar toen
de zon weer vroolijk scheen, was de moeder nog
niet beter en ze begon bitter te weenen.
„Moedertje," vroeg de knaap, „waarom weent gij ?"
Toen sprak de moeder: „Ach kind, ik ben bedroefd
om u. Wie zal er voor u werken en het brood
verdienen, als ik ziek blijf?"