Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
zei hij. „Ik ken ook geen vervelender dieren dan
die kikvorschen. Ze hebben zoo'n leelijk groen lichaam,
en zulke leelijke groote achterpooten, bij die kleine
voori^ootjes. Hun kop is zoo plat als van een schol,
en er zitten een paar oogen op, zoo groot als van
een kalf. Als ik zoo'n dier zie, gaat er een rilling
over mijn lijf." „Ziet ge, dat zeggen nu de menschen
van je," zoo besloot het brutale juffertje. Ze trok nu
heel voornaam haar neusje op en bekeek zichzelve
heel welgevallig in 't water, alsof ze in een spiegel keek.
De oude kikvorsch zei niets. Zoo iets brutaals had
hij nog nooit gehoord. Met open mond had hij ge-
luisterd, en toen het neuswijze juffertje gedaan had,
vergat hij nog zijn grooten mond te sluiten. Eindelijk
kwam hij tot zichzelven. Hij sloot den mond, en
begon van boosheid te kwarren. Hij riep niet kwak,
kwak! zooals gewoonlijk, maar kwarre, kwarre, kwarre!
heel gauw en heel dikwijls achtereen. Dat duurde een
heele poos. Eindelijk, toen zijn boosheid wat over
was, gaf hij antwoord. „Hoor eens, juffertje," zeiliij,
„je bent zeer onbeleefd. Ik heb je immers niet ge-
vraagd, of ik mooi of leelijk ben? Ik heb je immers
niet gèvraagd, of ik mooi of slecht zing? Ik heb
niets van je willen weten. Je bent zoo maar van
zelf tegen mij uitgevaren, jij, klein, neuswijs ding,
tegen mij, ouden kikvorsch. Ik woonde hier al in de