Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1894
10e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7065
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201565
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der eerste serie)
Vorige scanScanned page
Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen:
LEESBOEKEN VOOR DE LAGERE SCHOOL.
W. F. OOSTVEEN, Pas op School! m.pl. Ien28t. 6edr. 3 8t.5edr.Ä/0.25
Eerste Serie.
W. F. oostveen, Ons eerste boek! Met pl. iOe dr. ƒ 0.30
" W^^^ F. OÖsWËËN/ È^^^ pï. ïbe dr. ƒ 0.3Ö
"wÏFrOÖST^ËNr
"wy'ïröösW^
W. F. OOSTVEEN, Leest prettig! 14e drok. ... ƒ Ö.3Ó
w. F. OOSTVEEN, Veel genoegen! 12e druk. . ƒ 0.30
"W/jröosiVË^^^
"wr F. öösWËm^^^
IVleuwe Serie,
w. F. OOSTVEEN, Ons eerste boek. Met pl. 7e- dr. / 0.30
' w. F. ÖÖSTVËËN, iÉen trapje hooger. Met pï.fö drT/ 'ó.èÓ
" WÏ'F".'OÖSTVËËN^^
"w7f. ÖÖSTVEËN, Weer wat nieuws! Metpl. 6e"dr. ƒ Ó.3Ó
W." Fr oÖSTVËËN^^
"¥rF."" Ö0STVËEN7 L^
"w" f7ÖÖSTVËËN^^^^ 't hoekje v.d. haard. 5e dr. / 0.30
' w. F." ÖÖSTVEËN,■
' W^ F. ÖÖSTVËENrE^
ÖÖSTVËËN, Van vroeger en later. LeesWkjë
over de Vaderl gesch. voor de Middelste klasse der
Lagere School. 4e dr...........ƒ0.25
W. F. OOSTVEEN, Kijkjes in het boek onzer
Historie. Leesboek over de V&derl. gesch. voor de
Hoogste klasse der Lagere School. Met platen 3« dr. ƒ 0.30

Gedrukt bij M. J. Portielje.