Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7064
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201564
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Ik kan het niet helpen-
Margo was een lichtzinnig meisje, en daarbij
was zij altijd vreeselijk druk. Kwam zij uit de
school naar huis, dan had zij veelal zooveel te
vertellen, dat zij in geen half uur klaar kwam. Nu,
dat zou nog niet zoo erg zijn geweest; maar zy wist
daarvoor haren tijd niet af te wachten, Zy ratelde en
raffelde achter elkander alles af, wat zij wist; althans
wanneer haar dit niet door hare ouders belet werd.
„Kind, houd u toch stil, en wees wat bedaarder,"
zei moeder dan vaak. „Wacht tot straks en vertel
niet zoo alles in eens. De menschen zullen u eene
rammelaarster noemen, en ik krijg er hoofdpijn van."
Dan zweeg Margo even, maar het volgende oogen-
blik was zij de waarschuwing al weer vergeten.
En zoo ging het haar eiken keer. Zij dacht zelden
na, bij hetgeen zij deed. Of liever, vaak dacht
zij weer over iets anders, terwijl zij nog met het
eene bezig was. Daarvan kwam het, dat zij
zich zelve en anderen, met hare drukte, vreeselijk
moe kon maken. En daarvan kwam het ook,
dat zij dikwijls iets verkeerd deed, of, zooals zy
het noemde, een ongeluk had. Soms gebeurde het