Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7064
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201564
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
met haar broertje in den tuin. Doch het duurde
niet lang, of de beurt kwam aan het jongske, en
dat werd nog ernstiger ziek, dan zyn zusje geweest
was. Weer zaten allen in grooten angst, maar
gelukkig bleef ook broertje in het leven. Hij her-
stelde schijnbaar al heel spoedig, en na een veertien
dagen, scheen hij r^eeds zoo opgeknapt, dat hij met
zusje buiten in den warmen zonneschijn mocht gaan.
De ouders waren zeer verheugd, dat alles zoo
spoedig geschikt was, en dankten den goeden
Hemelschen vader. Doch broertje bleef nog lang
zwak, zoodat hij niet ver loopen kon. Dan zette
zusje een bankje voor hem buiten, en speelde
met hem, en hield hem uren lang aan de praat.
De ouders hadden nu weer druk werk; want met
de ziekte der kinderen was er veel blijven liggen,
dat nu afgedaan moest worden. Ze waren dan
ook wel eens beiden van huis, en in dien tusschentijd
moest zusje alleen op haar broertje passen. Doch
zij was heel zorgvuldi;;, en verloor hem geen oogen-
blik uit het oog. Doch nu gebeurde het, op zekeren
namiddag, dat zy weer samen in den tuin zaten.
Zusje had al van alles met broertje gespeeld, en
zij zocht weer iets nieuws te bedenken. Op eens