Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7064
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201564
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
00
grond zitten, en huppelde wat heen en weer. „Kijk,''
daclit het meisje. „Die daar, kan zeker niet goed
meer vliegen. Vast heeft hij eene vlerk gebroken.
Ik zal hem eens vangen. Meteen zette zij haar
pakje neer, en wilde den leeuwerik met beide han-
den grijpen. Maar die was niet lui, en huppelde
weer voort Wat moeite het meisje ook deed, de
slimme vogel liet zich niet vangen. Maar de hond
liep intusschen naar het pakje, en snuffeide er aan.
De reuk van gekookt eten kwam hem tegen. Hij
rukte den doek los en zoowaar, daar vond hij een
schaaltje met aardappels, groenten en een stukje
vleesch. Geen vijf minuten later, of het heele
middagmaal was in zijnen buik verdwenen. Toen
de leeuwerik dat merkte, vloog hij eensklaps weg.
Het meisje stond hem een oogenblik verbaasd na
te kijken. Toen keerde zij zich om, en wilde haar
pakje weer opnemen. Maar o wee! Wat schrikte
zij, toen ze merkte, dat de hond alles had opge-
geten. Zij was door hare moeder uitgezonden,
om aan haren vader, die op het werk was, eten te
brengen. En nu was alles weg. Huilend liep zij
naar huis. Verschrikkelijk, wat knorde moeder,
toen zij hoorde, was er gebeurd was. En wat had