Boekgegevens
Titel: Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1892
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7064
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201564
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Weer wat nieuws!: leesboek voor de lagere school (het vierde der nieuwe serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
mij wakker. Kun je mij dan nooit met rust laten ?"
„Och, kameraad!" sprak de ander. „Wees toch niet
altijd zoo boos. Ik heb daar juist zoo'n mooien
droom gehad. Ik droomde, dat wij de beste vrien-
den van de wereld vraren; we stoeiden en speel-
den samen, en hadden een best leventje met elkaar.
Maar nu ik wakker word, begin je weer op mij
te brommen. Weet je wat, we moesten niet meer
zoo met elkaar in vijandschap leven. Laten wy
goede vrienden worden. Je zult eens zien, hoe
pleizierig dat wezen zal."
„Nu" zei Fidel. „Ik wil wel Ik houd ook niet
van onrust. Maar jij begint altijd het eerst."
„Och, maal daar nu niet langer over" zei de ander
weer. „Wil je heusch vriendschap sluiten? Wezen-
lijk, voor altijd? Geef mij dan een poot daarop."
„Ziedaar," zei Fik, „dat is afgesproken" en hij
gaf zijnen kameraad een poot. Maar op hetzelfde
oogenblik wierp de keukenmeid een been uit het
raam. Als een pijl uit den boog vlogen de beide
vrienden daarop af. Ieder pakte het been bij een
eind. En nu sjorden en trokken zij er aan, en
vochten en rolden over elkander heen, dat de ha-
ren in het rond stoven. Dat was eerst vriendschap!