Boekgegevens
Titel: Ons eerste boek: leesboek voor de lagere school (het eerste der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1895
11e dr. ; 1e dr.: 1877
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7063
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201563
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Ons eerste boek: leesboek voor de lagere school (het eerste der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
YOORBERICIIT.
In Mei 1875 verscheen de eerste druk van »LeestPret-
tig," een leeshoek voor de lagere school, en werd van alle
kanten zoo gunstig ontvangen, dat ik mij daardoor aange-
spoord zag, aan het verlangen der uitgevers te voldoen, en
in denzelfden geest eene geheele serie leesboeken voor de
lagere school te schrijven, die achtereenvolgens in tien
verschillende deeltjes het licht heeft gezien.
Bank zij de loelwillende lelangstelling, waarmede mijn
arbeid bij voortduring ontvangen werd, heb ik daarover geen
spijt behoeven te gevoelen, maar integendeel vrijheid gevonden,
naast deze eerste serie eene nieuwe te bewerken, die in aard
en strekking geheel met de eerste overeenkomt.
Met bescheidenheid blijf ik beide seriën in de welwillende
aandacht mijner ambtgenooten aanbevelen.
Leiden, Februari 1888. W. F. O.
Op verlangen van den uitgever is deze 11druk herzien
door de ondergeteekenden.
N. Brouwer.
Leide.v, Mei 1895. W. Cramer.