Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
een klein dal en aan eene boclit, de Engels(:lie baai
geheeten.
De afstand van het laatste moest te water niet groot
zijn en wij besloten dus ons daarheen te begeven. Na
eene aangename vaart, in de schaduw van donkere klip-
pen , bereikten wij een klein dal, dat geheel door bergen
was ingesloten. Wij landden en begaven ons dadelijk
naar het niet ver afgelegen hol. Het had ongeveer den
vorm van een bakkersoven, maar was natuurlijk veel rui-
mer. Aan de wanden, waarop verscheidene handteekenin-
gen van vroegere bezoekers prykten, hingen spinneweb-
ben; maar van Robinsons verblijf was geen spoor te ont-
dekken. De omgeving was zeer schoon. Gras, kruiden,
bonte bloemen en dicht struikgewas groeiden overal; een
klein ruischend beekje slingerde er door heen. Voor ons
de blauwe zee, achter ons de bergen en de steile rotswan-
den, met hunne groene versiering, gaven aan het geheel
een zeer schoon voorkomen. Het bruischen van den oceaan,
dat slechts dof en gedempt tot ons kwam, vermengde zic.h
met het gemurmel van de beek; geen ander geluid ver-
stoorde de plechtige stilte. Zwijgend stonden de eeuwenoude
klippen; niet eens het geschreeuw van een vogel liet zich
hooren. En hier, in deze eenzaamheid, had een arme
verlatene, maanden en jaren lang, naar het liefelijk geluid
van eene menschelijke stem verlangd. Hoe dikwijls had
Tlit (Ie Portefeuille, 9e d., Ie Serie, 6e dr. 7