Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
ten er iets aan te herstellen, ofschoon alles in zulk een
staat verkeerde, dat de eerste storm de beste er een puin-
hoop van maken moest. De voorhandene vaartuigen
waren beter onderhouden; zelfs was daarvoor eene soort
van haven aangelegd. Op eenigen afstand stonden enkele
Italiaansehe populieren, stijf en eenzaam in de nabijheid
van een dicht mirtenboschje; schoone kerse- en perzik-
boomen groeiden overal. Uit de kersen wisten de inwo-
ners een zeer smakelijken wijn te bereiden. Slechts wei-
nig grond was vruchtbaar gemaakt, maar daarop groeiden
aardappels, groenten, maïs en meloenen in overvloed. Op
eene enkele plaats had men zelfs gepoogd een bloemtuintje
aan te leggen. Kier en daar liepen eenige kippen rond,
on verscheidene opgesloten geiten begroetten ons met hun
geblaat. Ook zagen wij er half witte paarden en ezels
weiden; de laatste waren zoo flink en kloek, dat onze
langooren er niet bij in vergelijking kunnen komen. Hoog
in de lucht zwierven eenige roofvogels rond; ook zagen
wij verscheidene wilde duiven en op het strand eene me-
nigte vers(!hillende strandvogels. Het dal was met hoog
gras en kruiden bewassen en door enkele zeer kleine
watertjes doorsneden, aan welker oevers, hier en daar, bosch-
jes gevonden werden.
Onder de zeelieden, die deze streek bezoeken, is een
verhaal ih omloop van groote schatten, die op den bodem