Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
zoo goed mogelijk in de zaak te schikken. Tk liet den
bedelaar en xijne overdreven dankbetuiging in den steek
en vervolgde mijn weg. „ Komaan," dacht ik, „zoo'n avon-
tuur hebt gjj nog nooit gehad. In drie dagen geen mid-
dageten. Dat is ten minste iets, wat u nog nooit over-
komen is." En ik lachte over mijne eigene domheid.
Maar plotseling stond ik voor eene brug, die mij den
weg afsneed. Er over kon ik niet, want daartoe moest
ik een hal ven stuiver tolgeld betalen. Dat hinderde mij
meer dan de gedachte, dat ik in drie dagen geen mid-
dagmaal hebben zou. Ik werd boos op mijzelven, op den
brugwachter, die mijn hal ven stuiver zou eischen, ja, ik
geloof zelfs op de brug, die daar nu juist in mijn weg
lag. Maar al die boosheid baatte mij niet. Geld zou mij
beter te pas komen. Ik nam dus een kort besluit. Ik
liep terug en sprak den bedelaar aan. „ Goede vriend,"
zei ik, „ik heb haast en moet de brug over. Maar ik heb
geen geld moer bij mij. Wilt gij mij wel een stuiver
leenen?" Ilij haalde dadelijk een handvol kleingeld uit den
zak en bood mij die, zonder een woord te spreken, aan.
Ik nam er een stuiver van af en bedankte hem. Toen ver-
volgde ik mijn weg. Ik betaalde het tolgeld en ging de
brug op. Maar halverwege gekomen, stond ik stil. liet
schoone uitzicht over de rivier en de bedrijvigheid, die er
heerschte, trokken mijne opmerkzaamheid. Ik legde mijne