Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
in, en van die inspanning werd il^ wakker. Het was
dag; de stormwind raasde in plaats van het kanon. Aan
de deur van mijne kamer stond iemand te roepen cn te
kloppen.
„ Wat is er te doen P' riep ik.
„ Een schip gestrand !" was 't antwoord. „ Een schoe-
ner uit Spanje of Portugal. Als gij er iets van zien wilt,
haast u dan. Men verwacht ieder oogenblik dat hpt
stuk zal slaan."
Ik trok haastig mijne kleeren aan en liep de deur uit
naar buiten. Eene menigte menschen was er op de been
en allen liepen haastig naar het strand. Ik volgde hen
en kreeg weldra de onstuimige zee in het oog.
De storm was nu een weinig bedaard, maar de zee was
veel verschrikkelijker, dan toen ik haar het laatst had ge-
zien. Het was ontzettend te zien, hoe de baren zich tot
eene verschrikkelijke hoogte verhieven, over elkander heen-
tuimelden en eindelijk bruisend over het strand heenrolden.
Er heerschte om mij heen eeno onbeschrijfelijke ver-
warring van menschen, en ik was zoo verbijsterd door
het ontzettende tooneel, dat ik, uitkijkend naar het schip,
niets anders zag dan de toppen der schuimende baren.
Een visscher, die naast mij stond, wees met zijn arm
linksaf. Mijn oog volgde de richting en toen, o groote
hemel, zag ik het, vlak bij ons. De eene mast was afge-