Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
brjjzeld cn deden het strand dreunen van den schok; de
geheele watermassa rolde onstuimig voort, om van vorm
en plaats te veranderen en iets anders te verdringen en
te vernielen; het was, als zag ik de geheele natuur in
een wilden kampstrijd.
Ik keerde mjj af' van de zee cn ging naar de herberg.
Vermoeid en afgetobd wierp ik mij te bed en beproefde
te slapen. Maar het was mij niet mogelijk. Mijne ver-
moeidheid verdween, als door tooverij: ik bleef helder
wakker en het was, alsof al mijne zinnen nog verscherpt
waren. Uren lang lag ik te luisteren naar de golven en
den wind. Nu eens verbeeldde ik mij, dat ik op zee
hoorde schreeuwen; dan dat ik duidelijk noodschoten
hoorde vallen, dan weer dat ik in de stad huizen hoorde
instorten. Verscheidene malen stond ik op en keek naar
buiten, maar ik zag niets dan de spiegeling in de venster-
ruiten van de flauwe kaars, die ik had laten branden, en
van mijn eigen bleek gelaat, dat mij uit de duisternis scheen
aan te staren. Doch eindelijk, eindelijk viel ik in een die-
pen slaap. Ik begon te droomen, maar het stormde in
mijn droom. En toen ik den storm niet meer hoorde,
bevond ik mij bij de belegering van eene stad, onder het
gebulder der kanonnen. Ik trachtte in mijn droom naar
iets anders te luisteren, maar het geraas was zoo hevig,
dat ik niets hooren kon. Ik spande mij eindelijk geweldig