Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
EEN SCHIPBREUK.
Het had den gcheelen dag gewaaid, maar tegen den
avond stak de wind nog meer op, met buitengewoon groot
geweld. Langzamerhand werd het stikdonker. Gejaagde
regenbuien dreven voor den stormwind uit en kletterden
neer als een stalen hagel. Dat duurde zoo den ganschen
nacht. Tegen den morgen stak de stormwind nog meer
op. En toen wij al nader en nader bij de zee kwamen,
waaruit de storm op de kust blies, werd zijne kracht hoe
langer hoe geweldiger. De woedende zee zelve deed mij
versteld staan. Wanneer de kokende golven zich al hooger
en hooger verhieven en eindelijk in schuim neerploften,
geleek het, alsof de minste van hen in staat was, de
geheele stad te overstelpen. Wanneer de gebroken golf
met dof gebrul weder afliep, scheen zij diepe kuilen in
het zand te graven, alsof zij de aarde ondermijnen wilde.
Golvende heuvelen werden in valleien, golvende valleien
in heuvelen herschapen; bergen van water werden ver-