Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
blik geduld hebt, zal ik al de rechten van onzen Koning
nog eens opnoemen.
Vooreerst is de Koning onschendbaar, dat wil zeggen,
dat, zooals ik straks reeds zeide, niet Hij, maar elk Zijner
ministers verantwoordelijk is voor iedere regeeringsdaad,
door hen in Zijnen naam verricht. Oogenschijnlijk zou
men zeggen, dat het aanzien van den Koning daardoor
wordt verminderd. Maar inderdaad is dat niet zoo. Nu
de Koning zelf onverantwoordelijk is voor de daden Zijner
regeering, kan het nimmer gebeuren, wat anders gemak-
kelijk gebeuren zou, dat de ongelukkige afloop van het
een of ander Hem geweten wordt, en dat juist zou het
aanzien, waarin het Hoofd van den Staat noodzakelijk
moet staan, zeer benadeelen.
Een tweede recht van den Koning, waarover ik straks
reeds gesproken heb, is dat Hij de ministers benoemt en
ontslaat, en ik heb daar nu niets meer bij te voegen.
Het kan wel eens gebeuren, dat de Staten-Generaal
tegen het belang des lands oordeelen, wat de ministers
uieenen juist in het belang van den Staat te zijn. In dat
geval, als er geen goede overeenstemming mogelijk is,
heeft de Koning, als Hij meent Zijne ministers te moeten
behouden, ook het recht de Kamers te ontbinden, dat wil
zeggen, al de leden der Staten-Generaal uit hunne betrek-
king te ontslaan. Doet hij dit laatste, dan moeten er
Uit de Portefeuille, 9e d., le serie, «e dr. (i