Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
nieene wet, de Grondwet gelieeten, waarin, behalve de wijze,
waarop de gewone wetten worden gemaakt en uitgevoerd,
ook de verhouding van het Hoofd van den Staat tot Zijne
dienaren en de volksvertegenwoordigers, benevens de werk-
kring van ieder dezer personen nauwkeurig bepaald is.
Volgens die Grondwet staat aan het hoofd van onze
regeering een Koning uit het stamhuis van Oranje-Nassau.
Volgens diezelfde grondwet wordt Hij in de regeering
bijgestaan door den Raad van State en door Ministers.
De leden van den Raad van State, die door den Koning
zelf gekozen worden, worden door Hem geraadpleegd over
alles, wat Hij aan de Staten-Generaal wil voorstellen, of
wat Hem door die Staten wordt voorgesteld. Ook de
Ministers worden door den Koning benoemd. Zij worden,
in Zijnen naam, ieder met een gedeelte van het bestuur
belast, maar zoodanig, dat zij voor elke regeeringsdaad
zelf verantwoordelijk zijn. Uit dit alles ziet go wel, dat
onze Koning, ofschoon Hij niet willekeurig, naar eigen
goeddunken kan handelen, toch volstrekt niet zoo weinig
macht heeft, als gij u wel hebt voorgesteld. Het Hoofd
van onzen Staat heeft de macht niet, naar eigen welge-
vallen te regeeren; maar Hij is evenmin het blinde werk-
tuig, dat den wil van het volk moet uitvoeren. Aan Hem
behoort de schoone taak, de belangen van Zijn volk te
beschermen, overeenkomstig de Grondwet en alle andere