Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
aan gedacht, dat ik met mijn geld moest toekomen. • Ik
was boos op mijzelven. Maar dat baatte niet. 't Beste
was, dat ik zoo spoedig mogelijk naar huis schreef. Dat
deed ik dan ook, en geen half uur later was ik met
mijn brief op weg naar de post. Toen slenterde ik eenige
straten door, op goed geluk af, tot ik eindelijk in 't
l'alais-royal kwam. 't Was even elf uren in den morgen
en 't was er niet druk. Toch had ik voor eenige dagen,
op dezen zelfden tijd van den dag, er een paar uren pret-
tig doorgebracht. Maar nu was mij dit niet mogelijk.
Onophoudelijk kwelde mij de gedachte, dat ik alleen in
de groote stad Pavjjs was, zonder kennissen, en met niet
meer geld dan een vijffrankstuk. Ik had rust noch duur
en slenterde dan ook al spoedig verder. Opeens hoor ik
mij aanspreken. Ik kijk op en zie een bedelaar, die mij
een milde aalmoes vraagt. De man zag er wel naar uit,
om hem mild te bedenken, 't Was een uitgemergeld
lichaam," in havelooze lompen gehuld. Hij hing mij, in
weinige woorden, een roerend tafereel op van zijne armoede,
en smeekte mij zoo dringend, hem toch niet voorbij te
gaan, dat mijn vijffrankstuk al uit den zak en in jsijne
hand gevlogen was, eer ik tijd had om te bedenken, dat
ik nu zelf geen cent meer bezat. Toen mij dit in de
gedachte kwam, was het te laat. Ik kon immers mijn
geld aan dien man niet terugvragen. Ik trachtte mij dus