Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
een woord, verdiept als ze zijn, de jongens in liun spel,
het meisje in hare lectuur. Een tijdlang bleef' het zoo stil
in 't vertrek, tot eindelijk Karei zijn laatsten zet deed en
vroolijk uitriep: „Schaakmat! Je bent er geweest, Wil-
lenipjo! Jc koning staat zoo vast als een muur." En toen
Willem nog twijfelend zeide: „ Wacht even, je bent zoo
haastig!" voegde hij er bjj: „Neen man, zit maar niet
zoo te kijken, hij lieeft niets meer te betoekenen: 't is
een echt constitutioneel koninkje!"
Met ging do deur open en oom Albert kwam binnen.
Jlij had nog juist Kareis laatste woorden gehoord.
„ Zoo jongens, doe jelui aan politiek?" riep hij. „ Dat 's
ook al goed op zijn tijd, als je maar geen zotteklap ver-
koopt. Wie is die echt constitutioneele koning, waarvan
je spreekt, Karei?"
„ Wel, die daar, oom!" zei Karei en hij wees naar 't
schaakbord.
„ En waarom noem je dien zoo „ echt constitutioneel ?"
„ Wel oom, omdat liem aan alle kanton de handen
gebonden zijn, omdat hij niet heen of weer kan en eigen-
lijk niets meer betcekent!" was Kareis antwoord.
„ Zoo, zoo! Dus toch zotteklap!" zei oom. „ Ik moet
zeggen, dat je een mooi idee van een constitutioneelen
, koning hebt, hoor!"
Nu geraakte Karcltje in vuur. Iljj meende nogal, dat