Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
ren en verlaat zijn verblijf. Maar nog is hot zijn tijd
niet. Hij rekt zijn hals eens uit en kijkt rond, als was hjj
bijziende, om zich vervolgens weer in zijn verbljjf terug
te trekken.
Eenige uren later komt hij opnieuw tc voorschijn. Do
zon is nu geheel ondergegaan; thans is de uil in zijn
element. Door een luid en herhaald gekras, dat akelig
weerklinkt in de plechtige stilte, geeft hij zijne tevreden-
heid tc kennen. Nog eens ziet hij om zich heen. Alles
rust, alles zwijgt. Het zachte maanlicht heeft bosch en
veld met een stroom van zilver overgoten; de sterretjes
flonkeren bij duizendtallen als diamanten aan den hemel.
Een zacht windje doet de bladeren der boomen ritselen,
en stoeit met de wassende graanhalmen op den akker.
Dan is het tijd voor den uil om op roof uit te gaan.
Hij klappert met de vleugels en vliegt weg. Als gij hem
nastaart, zult ge het zien, maar er is weinig kans, dat
gij van zijne vlucht iets zult hooren. Want geen vogel
rept de vleugels met minder geruisch.
Zachtjes zweeft hij voort en niets ontgaat in do duister-
nis aan zijne wonderlijke oogen, waarmee hij bij daglicht
niets schijnt te kunnen zien.
Scherp ziet hij uit naar zijne prooi. Eensklaps schiet
hij naar beneden en het volgende oogenblik rijst hij weer
omhoog. In zijne scherpe klauwen voert hij de prooi met