Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tl
blijft niet verschoond van de onaangename muziek, waarop
dit dier ons in het schoonste jaargetij komt vergasten.
Want ofschoon hij eene zekere soort van voorkeur aan
dorpstorens schijnt te schenken, en aan dien eigenaardi-
gen trek zelfs zijn naam heeft ontleend, kiest de kerkuil
ook somtijds zijne woning midden in druk bevolkte ste-
den. Daar huist hij op de zolders van oude gebouwen
en brengt er zijne dagen meestal slapende door. Maar des
nachts is hij werkzaam. Dan verlaat hij zijne woning en
begeeft zich op de jacht. Mollen, vogels en vooral spits-
muizen zijn voor hem eene begeerlijke prooi. Vandaar
ongetwijfeld zjjne voorliefde voor eene landelijke woon-
plaats. En wee het gedierte, waaronder hij zijne ver-
woestingen aanricht. Want zelfs voor grootere roofvogels
doet de uil in vraatzucht niet onder. Meer dan eens heeft
men een twintigtal gedoode ratten en muizen in zijne
woning gevonden. Zelfs zangvogels, die in kooien worden
gehouden, valt hij aan. 't Is daarom de bewoners van
de kerkbuurt niet geraden, des nachts hunne zangertjes
buiten te laten hangen. Opmerkelijk genoeg, schijnt hij
jonge duiven met vrede te laten.
Ook in holle boomstammen huist de uil en verslaapt er
den tijd, die door andere schepselen wakend wordt door-
gebracht. Eerst als de zon ondergaat, opent hij zijne
oogen en komt voor den dag. Dan schudt hij zijne vede-