Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
naar het knetterend vuur. Maar de mannen waren op
hun hoede.
Hunne buksen knalden bijna op hetzelfde oogenblik en
de gevaarlijke dieren waren gedood. Voor zij den vol-
genden morgen hun tocht vervolgden, hingen zij de ge-
doode slangen als zegeteekenen over hot graf van hun
vroegeren vriend.
SINT-NICOLAAS-
Een sprookje.
Komt hier eens, kinders, en let op;
'k Vertel van Sinterklaas
En van den braven ambachtsman,
Den armen ITuibert-baas.
De goede Sinterklaas was oud;
Hij droeg een witten baard;
En aan zyn witten mantel was
Het laken niet gespaard.
En als liij van zijn hooge stoep
Den weg nam door de stad,
En dan zoo driftig met dien baard
En met dien mantel trad,
Uit de Portefeuille. 9e d., Ie S(irie, 6e dr.