Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
eerste schot en later het schreien van het kind gehoord;
doch hij had het laatste voor de lokstem van den panter
gehouden. Het gehuil der wolven had hem opmerkzamer
gemaakt. Hij was naar buiten gegaan en had toen het
tweede schot gehoord, waardoor hjj in het vermoeden ver-
sterkt werd, dat er wellicht iemand in de wildernis ver-
dwaald was geraakt. Toen was hij het bosch ingegaan
en zoo liad hij hen gevonden.
Den volgenden morgen reeds bracht hij de ongelukki-
gen op een wagen naar hunne woning, die omtrent twin-
tig Engolsche mijlen van de zijne verwijderd was. Daar
vond de uitgeputte vrouw de haren weder, die zij eenige
dagen te voren verlaten had. Maar daar ook was haar
laatste kracht uitgeput. In het huis harer ouders viel zij
in een hevige zenuwkoorts, die haar weken lang aan het
ziekbed kluisterde, doch waarvan zij toch eindelijk geluk-
kig herstelde. Eerst toen was zij in staat, al wat haar
wedervaren was, volkomen op te helderen. Door hare be-
schrijving geleid begaven zich nu drie jonge mannen naar
het blokhuis, waar de arme planter zoo jammerljjk om-
gekomen was. Zij vonden er al hetgeen de vrouw had
moeten achterlaten, nog onaangeroerd, en besloten er een
nacht door te brengen, in de hoop, de slangen te zien en
te kunnen dooden. Het duurde ook niet lang, of twee
reusachtige klapperslangen kwamen te voorschijn en kropen