Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Doch 's avonds van den derden dag, toen zij niets meer
had om hare kinderen te voeden, schoot zij blindelings
op een zwerm wilde kalkoenen, en had het geluk er een
van te dooden. Spoedig maakte zij nu een vuur aan om
den vogel te braden, terwijl het jongste kind onophoude-
lijk schreide. En zie, op eens, toen de moeder, midden
uit een wolk van rook, naar hare kinderen omkeek, zag
zij een troep wolven, die, door het geschrei van het kind
gelokt, hare legerplaats omringden.
Huilend kwamen zij al nader en nader, en om ze te
verjagen, schoot de radelooze vrouw nog eenmaal hare
buks af.
Het schot dreunde door het woud en de paarden stei-
gerden , maar wie beschrijft de vreugde der arme moeder,
toen op hetzelfde oogenblik een „hallo!" uit het kreupel-
hout klonk. Nu riep zij uit alle macht om hulp, en een
oogenblik later kwam een man uit het dichte loof te
voorschijn. Het was een planter uit de nabijheid, die
niet weinig verbaasd stond, in de wildernis eene zwakke,
afgetobde vrouw en twee kinderen te vinden. Maar naar
de wijze van zijne landgenooten, vroeg hij niet lang naar
het hoe en waarom, doch sloeg dadelijk de handen aan
het werk en bracht de zwervelingen in korten tijd naar
zijne woning, waar zij door zijne vrouw liefderijk werden
ontvangen. De man had reeds in den vooravond het